Bài viết phổ biến
Thú vị
Hiện tượng này được các nhà khoa học gọi bằng một cái tên rất đẹp, tóc thiên thần - Angel hair. Đây là một cách di cư của Tên chung quốc tế: Albendazole. Loại thuốc: Thuốc chống giun sán phổ rộng. Dạng thuốc và hàm lượng . Viên nén 200 mg, 400 mg.

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: