Ký sinh trùng Echinococcus nhân

Theo thông tin từ Dakar, Senegal cho thấy t ừ hạn hán chết người và mùa màng bị tàn phá đến việc các nguồn nước bị thu hẹp, nên các cộng đồng ở khu vực tiểu vùng Sahara , ch âu Phi đang phải vật lộn để chống lại sự tấn công của nhiệt độ mang tính kỷ lục thế giới. Nhưng những mối nguy hiểm không kết thúc ở đó.Các nhà khoa học cho biết, nhiệt độ gia tăng tạo ra một mối đe doạ khác, ít được biết đến và nghiên cứu nhưng có thể gây ra các dịch bệnh trên khắp lục địa.

Bài viết phổ biến
Thú vị
Nang gan hay những tổng thương dạng nang ở gan là một nhóm những rối loạn khá phức tạp. Tùy thuộc nguyên nhân, mức độ phổ biến Chẩn đoán & điều trị. Tiếp cận bệnh nhân, dự phòng và các triệu chứng chung; Chẩn đoán và điều trị y học tuổi già

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: